Polityka prywatności DogesPalaceVenice.com

Dane osobowe mogą być wykorzystywane do personalizacji reklam, a pliki cookie mogą być wykorzystywane zarówno do spersonalizowanych, jak i niespersonalizowanych reklam.

Ten blog nie reprezentuje gazety, ponieważ jest aktualizowany bez żadnej okresowości. W związku z tym nie można go uznać za produkt redakcyjny zgodnie z ustawą nr 62 z 7.03.2001.

Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez czytelników w komentarzach do poszczególnych wpisów.

Komentarze uznane za obraźliwe lub szkodzące wizerunkowi lub honorowi osób trzecich, o charakterze spamu, rasistowskie lub zawierające dane osobowe niezgodne z przepisami o ochronie prywatności będą usuwane.

Niektóre teksty lub obrazy zawarte na tym blogu pochodzą z Internetu i dlatego są uważane za należące do domeny publicznej; jeśli ich publikacja narusza jakiekolwiek prawa autorskie, prosimy o powiadomienie nas e-mailem Zostaną one natychmiast usunięte.

Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za strony, do których prowadzą odnośniki, ani za ich zawartość, która z czasem może ulec zmianie.

Komentarz do treści

Usługi komentarzy umożliwiają Użytkownikom tworzenie i publikowanie własnych komentarzy dotyczących treści tej Aplikacji.
Użytkownicy, w zależności od ustawień wybranych przez Właściciela, mogą również pozostawić komentarz anonimowo. W przypadku, gdy wśród Danych Osobowych udostępnionych przez Użytkownika znajduje się adres e-mail, może on zostać wykorzystany do wysyłania powiadomień o komentarzach dotyczących tej samej treści. Użytkownicy są odpowiedzialni za treść swoich komentarzy.
W przypadku zainstalowania usługi komentowania dostarczanej przez strony trzecie, możliwe jest, że nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z usługi komentowania, może ona gromadzić dane o ruchu związane ze stronami, na których zainstalowana jest usługa komentowania.

Komentarze na Facebooku (Facebook)

Komentarze na Facebooku to usługa obsługiwana przez Facebook Inc., która umożliwia użytkownikom pozostawianie własnych komentarzy i udostępnianie ich na platformie Facebook.

  • Gromadzone dane osobowe: Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
  • Miejsce przetwarzania: USA -. Polityka prywatności

Disqus (Disqus)

Disqus to usługa komentowania treści świadczona przez Big Heads Labs Inc.

Polityka prywatności bloga

Polityka prywatności (art. 13 D.Lgs. 196/2003): dane, które uczestnicy Bloga podają w momencie rejestracji, ograniczają się do "adresu e-mail" i są wymagane w celu otrzymania powiadomienia o publikacji postu.
Z kolei w celu zamieszczenia komentarza, oprócz podania adresu e-mail, wymagane jest podanie imienia i nazwiska, które również może nie zostać opublikowane wraz z zamieszczonym przez użytkownika komentarzem, natomiast adres e-mail służy wyłącznie do przesyłania wiadomości z serwisu. Opinie i komentarze zamieszczane przez użytkowników oraz zawarte w nich informacje i dane nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu niż ich publikacja na Blogu, w szczególności nie przewiduje się ich agregacji lub selekcji w określonych bazach danych. Wszelkie przetwarzanie do celów statystycznych, które może być zamiarem witryny w przyszłości, będzie prowadzone wyłącznie w sposób anonimowy. Podczas gdy rozpowszechnianie danych osobowych użytkownika i tych, które można wykryć z zamieszczonych komentarzy, należy rozumieć jako bezpośrednio przypisane inicjatywie samego użytkownika, gwarantujemy, że nie przewiduje się żadnej innej hipotezy ich przekazywania lub rozpowszechniania. W każdym przypadku użytkownik ma w każdej chwili możliwość skorzystania z praw, o których mowa w art. 7 dekretu z mocą ustawy. 7 dekretu ustawodawczego 196/2003. W celu wyegzekwowania tych praw Użytkownik może skontaktować się bezpośrednio z Administratorem Danych pod adresem info@palazzoducalevenezia.com.

Wyłączenie odpowiedzialności Prywatność Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc ("Google"). Google Analytics wykorzystuje "pliki cookie", które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (w tym jego adres IP) będą przesyłane i przechowywane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu śledzenia i analizowania korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli takie strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienie w przeglądarce, ale może to uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności tej witryny. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej

Uprawnienia Facebooka wymagane przez tę aplikację

Ta aplikacja może wymagać pewnych uprawnień Facebooka, które pozwalają jej wykonywać działania z kontem użytkownika na Facebooku i zbierać z niego informacje, w tym dane osobowe.

Więcej informacji na temat poniższych uprawnień można znaleźć w sekcji Dokumentacja uprawnień Facebooka oraz Polityka prywatności Facebooka.

Wymagane zezwolenia są następujące:

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje o Użytkowniku zarejestrowanym na Facebooku, które zazwyczaj obejmują następujące Dane: identyfikator, imię i nazwisko, wizerunek, płeć i język lokalizacji oraz, w niektórych przypadkach, "Znajomi" na Facebooku. Jeśli użytkownik udostępnił publicznie dodatkowe dane, będą one również dostępne.

Aplikacje społecznościowe

Usługi te umożliwiają witrynie korzystanie z danych profilu użytkownika w sieciach społecznościowych i wprowadzanie interakcji do jego postów. Usługi te nie są aktywowane automatycznie, ale wymagają wyraźnej zgody użytkownika.

Dostęp do konta Facebook (ta aplikacja)

Usługa ta umożliwia tej Aplikacji połączenie się z kontem Użytkownika w sieci społecznościowej Facebook, dostarczanej przez Facebook Inc.

  • Wymagane uprawnienia: Różne rodzaje danych określone w polityce prywatności usługi.
  • Miejsce przetwarzania: USA -. Polityka prywatności

Interakcja z sieciami społecznościowymi i platformami zewnętrznymi

Usługi te umożliwiają interakcje z sieciami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron Aplikacji. Interakcje i informacje uzyskane przez tę aplikację podlegają w każdym przypadku ustawieniom prywatności użytkownika związanym z każdą siecią społecznościową.
W przypadku zainstalowania usługi interakcji z sieciami społecznościowymi możliwe jest, że nawet jeśli użytkownicy nie korzystają z usługi, może ona gromadzić dane o ruchu związane ze stronami, na których jest zainstalowana.

Przycisk "Lubię to" na Facebooku i widżety społecznościowe (Facebook)

Przycisk "Lubię to" na Facebooku i widżety społecznościowe to usługi umożliwiające interakcję z siecią społecznościową Facebook, dostarczane przez Facebook Inc.

  • Gromadzone dane osobowe : Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
  • Miejsce przetwarzania: USA -. Polityka prywatności

Przycisk +1 i widżety społecznościowe Google+ (Google)

Przycisk +1 i widżety społecznościowe Google+ to usługi umożliwiające interakcję z siecią społecznościową Google+, udostępniane przez Google Inc.

  • Gromadzone dane osobowe : Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
  • Miejsce przetwarzania : USA - Polityka prywatności

Przycisk Twitter Tweet i widżety społecznościowe (Twitter)

Przycisk Tweet Twittera i widżety społecznościowe to usługi umożliwiające interakcję z siecią społecznościową Twitter, dostarczane przez Twitter Inc.

  • Gromadzone dane osobowe : Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
  • Miejsce przetwarzania : USA - Polityka prywatności

Właściciel przetwarzania danych

Gabriella Coppola - VAT IT02734080993 - info@palazzoducalevenezia.com

Uwagi prawne

Strona internetowa dogespalacevenice.com jest stroną popularyzującą informacje o Pałacu Dożów w Wenecji.

Strona dogespalacevenice.com nie reprezentuje gazety, ponieważ jest aktualizowana bez żadnej okresowości. W związku z tym nie można jej uznać za produkt redakcyjny w rozumieniu ustawy nr 62 z 7.03.2001.

Obrazy na tej stronie są pobierane z Internetu po sprawdzeniu, czy należą do domeny publicznej; jeśli ich publikacja narusza jakiekolwiek prawa autorskie, prosimy o powiadomienie nas za pośrednictwem adresu e-mail info@palazzoducalevenezia.com. Zostaną one natychmiast usunięte.

Wszystkie informacje zawarte na stronie palazzoducalevenezia.com pochodzą z oficjalnych kanałów obiektu lub z bezpośredniej wizyty. Nie wykluczając możliwych nieścisłości lub pominięć, zalecamy sprawdzenie oficjalnych kanałów przed uzyskaniem dostępu do obiektów.

Palazzoducalevenezia.com zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub nieścisłości w informacjach zawartych na stronie i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z polegania na informacjach zawartych na stronie dogespalacevenice.com.

Wszelkie zgłoszenia błędów można przesyłać na adres e-mail info@palazzoducalevenezia.com.

Sprzedaż biletów na Tiqets.com i GetYourGuide

Ta strona jest powiązana z tiqets.com i getyourguide.com, dwiema wiodącymi platformami sprzedaży biletów na świecie. Zakup biletów i wszystkie transakcje odbywają się na ich platformach z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa. Wystawione bilety są zawsze oficjalne. Strona palazzoducalevenezia.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprzedaż biletów i obsługę posprzedażową. W przypadku jakichkolwiek problemów ze sprzedażą biletów prosimy o kontakt z pomocą techniczną tiqets.com i getyourguide.com pod następującymi adresami:

Współpraca z Booking.com

Ta strona jest powiązana z booking.com, internetowej stronie rezerwacji hoteli na całym świecie.