Polityka dotycząca plików cookie

Dane osobowe mogą być wykorzystywane do personalizacji reklam, a pliki cookie mogą być wykorzystywane zarówno do spersonalizowanych, jak i niespersonalizowanych reklam.

Ten blog nie reprezentuje gazety, ponieważ jest aktualizowany bez żadnej okresowości. W związku z tym nie można go uznać za produkt redakcyjny zgodnie z ustawą nr 62 z 7.03.2001.

Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez czytelników w komentarzach do poszczególnych wpisów.

Komentarze uznane za obraźliwe lub szkodzące wizerunkowi lub honorowi osób trzecich, o charakterze spamu, rasistowskie lub zawierające dane osobowe niezgodne z przepisami o ochronie prywatności będą usuwane.

Niektóre teksty lub obrazy zawarte na tym blogu pochodzą z Internetu i dlatego są uważane za należące do domeny publicznej; jeśli ich publikacja narusza jakiekolwiek prawa autorskie, prosimy o powiadomienie nas e-mailem Zostaną one natychmiast usunięte.

Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za strony, do których prowadzą odnośniki, ani za ich zawartość, która z czasem może ulec zmianie.

Rozszerzone informacje na temat korzystania z plików cookie

Dogespalacevenice.com lub "Witryna" wykorzystuje pliki cookie, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z jej usług.

Czym są pliki cookie

Pliki cookie to pliki tekstowe zawierające minimalne informacje wysyłane do przeglądarki i przechowywane na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza witrynę internetową. Przy każdym łączu pliki cookie wysyłają informacje z powrotem do witryny odsyłającej.

Istnieją różne rodzaje plików cookie, niektóre w celu zwiększenia efektywności korzystania z Witryny, inne w celu włączenia określonych funkcji.

Pliki cookie pozwalają nam na:

 • zapisać wprowadzone preferencje
 • unikanie wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji podczas wizyty, takich jak nazwa użytkownika i hasło
 • analizować korzystanie z usług i dostarczanych treści w celu optymalizacji przeglądania i oferowanych usług

Rodzaje plików cookie używanych przez Dogespalacevenice.com

Poniżej przedstawiono różne rodzaje plików cookie wykorzystywanych przez .com w zależności od celu ich użycia.

Techniczne pliki cookie

Ten rodzaj plików cookie umożliwia prawidłowe działanie niektórych sekcji Witryny. Należą one do dwóch kategorii: trwałe i sesyjne:

trwałe: po zamknięciu przeglądarki nie są niszczone, ale pozostają do ustalonej daty wygaśnięcia;

sesji: są one niszczone za każdym razem, gdy przeglądarka jest zamykana.

Te pliki cookie, zawsze wysyłane z naszej domeny, są niezbędne do prawidłowego wyświetlania witryny i w związku z oferowanymi usługami technicznymi, dlatego będą zawsze używane i wysyłane, chyba że użytkownik zmieni ustawienia w swojej przeglądarce (wpływając w ten sposób na wyświetlanie stron witryny).

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie służą do zbierania informacji o korzystaniu z witryny. .com będzie wykorzystywać te informacje w odniesieniu do anonimowej analizy statystycznej w celu poprawy korzystania z Witryny i uczynienia jej zawartości bardziej interesującą i dostosowaną do życzeń użytkowników.

Ten rodzaj plików cookie gromadzi anonimowe dane na temat aktywności użytkowników i sposobu, w jaki użytkownicy dotarli do Witryny. Analityczne pliki cookie są wysyłane z samej Witryny lub z domen stron trzecich.

Analityczne pliki cookie usług stron trzecich

Te pliki cookie są wykorzystywane w celu anonimowego gromadzenia informacji o korzystaniu z Witryny przez użytkowników, takich jak: odwiedzane strony, spędzony czas, źródła ruchu, pochodzenie geograficzne, wiek, płeć i zainteresowania na potrzeby kampanii marketingowych.

Te pliki cookie są wysyłane z domen stron trzecich spoza Witryny.

Pliki cookie do integracji oprogramowania i funkcji innych firm

Ten rodzaj plików cookie integruje funkcje opracowane przez strony trzecie na stronach Witryny, takie jak ikony i preferencje wyrażone w sieciach społecznościowych w celu udostępniania treści w Witrynie lub korzystania z usług oprogramowania stron trzecich (takich jak oprogramowanie do generowania map i dodatkowe oprogramowanie oferujące dodatkowe usługi).

Te pliki cookie są wysyłane z domen stron trzecich i witryn partnerskich, które oferują swoje funkcje między stronami Witryny.

Profilujące pliki cookie

Są to pliki cookie niezbędne do tworzenia profili użytkowników w celu wysyłania wiadomości reklamowych zgodnie z preferencjami wyrażonymi przez użytkownika na stronach Witryny.

Dogespalacevenice.com, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie musi prosić o zgodę na techniczne i analityczne pliki cookie, ponieważ są one niezbędne do świadczenia żądanych usług.

W przypadku wszystkich innych rodzajów plików cookie Użytkownik może wyrazić zgodę na jeden lub więcej z poniższych sposobów:

Za pomocą określonych konfiguracji używanej przeglądarki lub powiązanych programów komputerowych używanych do poruszania się po stronach składających się na Witrynę.

Poprzez zmianę ustawień korzystania z usług stron trzecich.

Oba te rozwiązania mogą uniemożliwić użytkownikowi korzystanie lub przeglądanie części Witryny.

Witryny i usługi innych firm

Witryna może zawierać łącza do innych witryn internetowych, które mają własne polityki prywatności, które mogą różnić się od tych przyjętych przez .com i dlatego nie ponosi odpowiedzialności za te witryny.

Pliki cookie do celów statystycznych

Te pliki cookie są niezbędne do działania usług statystycznych opisanych w odpowiedniej sekcji.

_ut, _ga

Plik cookie Google Analytics.

Jak wyłączyć pliki cookie poprzez konfigurację przeglądarki

Chrom

 • Otwórz przeglądarkę Chrome
 • Kliknij menu na pasku narzędzi przeglądarki obok okna wprowadzania adresu URL do przeglądania
 • Wybierz Ustawienia
 • Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane
 • W sekcji "Prywatność" kliknij przycisk "Ustawienia treści".
 • W sekcji "Pliki cookie" można zmienić następujące ustawienia związane z plikami cookie:
 • Zezwalaj na zapisywanie danych lokalnych
 • Zmiana danych lokalnych tylko do momentu zamknięcia przeglądarki
 • Zapobieganie ustawianiu plików cookie przez witryny
 • Blokowanie plików cookie i danych stron trzecich
 • Zarządzanie wyjątkami dla niektórych witryn
 • Usuwanie dowolnych lub wszystkich plików cookie

Więcej informacji można znaleźć na stronie strona dedykowana.

Internet Explorer

 • Otwórz przeglądarkę Internet Explorer
 • Kliknij przycisk Narzędzia i wybierz Opcje internetowe
 • Kliknij kartę Prywatność i w sekcji Ustawienia zmień suwak na żądaną akcję dla plików cookie:
 • Blokuj wszystkie pliki cookie
 • Zezwalaj na wszystkie pliki cookie
 • Wybór witryn, z których mają być pobierane pliki cookie: przesuń suwak do pozycji pośredniej, aby nie blokować ani nie zezwalać na wszystkie pliki cookie, a następnie naciśnij Witryny, w polu Adres witryny wprowadź witrynę, a następnie naciśnij Blokuj lub Zezwalaj.

Więcej informacji można znaleźć na stronie strona dedykowana.

Mozilla Firefox

 • Otwórz przeglądarkę Mozilla Firefox
 • Kliknij menu ustawień przeglądarki Firefox znajdujące się na pasku narzędzi przeglądarki obok okna wprowadzania adresu URL do przeglądania
 • Wybierz opcje
 • Wybierz panel Prywatność
 • Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane
 • W sekcji "Prywatność" kliknij przycisk "Ustawienia treści".
 • W sekcji "Śledzenie" można zmienić następujące ustawienia związane z plikami cookie:
 • Wymaganie od witryn, by nie prowadziły śledzenia
 • Powiadomienie witryn o chęci bycia śledzonym
 • Nie informuj o żadnych preferencjach dotyczących śledzenia danych osobowych.
 • W sekcji "Historia" można:
 • Włącz opcję "Użyj ustawień niestandardowych", wybierając akceptowanie plików cookie innych firm (zawsze, z najczęściej odwiedzanych witryn lub nigdy) i przechowywanie ich przez określony czas (do wygaśnięcia, po zamknięciu przeglądarki Firefox lub za każdym razem).
 • Usuwanie pojedynczych zapisanych plików cookie
 • Więcej informacji można znaleźć na dedykowanej stronie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie strona dedykowana.

Safari 7

 1. Otwórz przeglądarkę Safari
 2. Kliknij Safari, wybierz Preferencje i naciśnij Prywatność
 3. W sekcji Blokuj pliki cookie określ, w jaki sposób Safari ma akceptować pliki cookie z witryn internetowych.
 4. Aby zobaczyć, które witryny zapisały pliki cookie, kliknij Szczegóły

Więcej informacji można znaleźć na stronie strona dedykowana.

Safari iOS (urządzenia mobilne)

 1. Otwórz przeglądarkę Safari iOS
 2. Stuknij w Ustawienia, a następnie w Safari
 3. Stuknij w Blokuj pliki cookie i wybierz jedną z opcji: "Nigdy", "Strony trzecie i reklamodawcy" lub "Zawsze".
 4. Aby wyczyścić wszystkie pliki cookie przechowywane przez Safari, dotknij Ustawienia, następnie Safari, a na końcu Wyczyść pliki cookie i dane

Więcej informacji można znaleźć na stronie strona dedykowana.

Opera

 • Otwórz przeglądarkę Opera
 • Kliknij Preferencje, a następnie Zaawansowane i wreszcie Pliki cookie.
 • Wybierz jedną z następujących opcji:
 • Akceptuj wszystkie pliki cookie
 • Akceptuj pliki cookie tylko z odwiedzanej witryny: pliki cookie innych firm wysyłane z domeny innej niż odwiedzana witryna będą odrzucane.
 • Nigdy nie akceptuj plików cookie: wszystkie pliki cookie nie będą zapisywane.

Więcej informacji można znaleźć na stronie strona dedykowana.

Jak wyłączyć pliki cookie usług stron trzecich

Ponieważ instalacja plików cookie i innych systemów śledzenia obsługiwanych przez strony trzecie za pośrednictwem usług używanych w tej aplikacji nie może być technicznie kontrolowana przez Właściciela, wszelkie konkretne odniesienia do plików cookie i systemów śledzenia zainstalowanych przez strony trzecie należy traktować jako orientacyjne. Aby uzyskać pełne informacje, należy zapoznać się z polityką prywatności wszelkich usług stron trzecich wymienionych w tym dokumencie.

Usługi te umożliwiają wykorzystywanie Danych Użytkownika do celów komunikacji marketingowej w różnych formach reklamy, takich jak banery, również związanych z zainteresowaniami Użytkownika.

Nie oznacza to, że wszystkie Dane Osobowe są wykorzystywane w tym celu. Dane i warunki korzystania zostały określone poniżej.

Niektóre z poniższych usług mogą wykorzystywać pliki cookie do identyfikacji Użytkownika lub wykorzystywać technikę retargetingu behawioralnego, tj. wyświetlania reklam dostosowanych do zainteresowań i zachowań Użytkownika, wykrytych również poza tą Aplikacją.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności odpowiednich usług.

Google AdSense (Google)

Google AdSense to usługa reklamowa świadczona przez Google Inc. Ta usługa wykorzystuje plik cookie "Doubleclick", który śledzi korzystanie z tej aplikacji i zachowanie użytkownika w związku z oferowanymi reklamami, produktami i usługami.

Jako witryna internetowa przestrzegamy ograniczeń umownych i zasady zawarte w zgodzie użytkownika Google w UE.

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z pliku cookie Doubleclick, dezaktywując go: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=it.

 • Gromadzone dane osobowe: Reklamowe pliki cookie i dane o użytkowaniu.
 • Miejsce przetwarzania: USA -. Polityka prywatności

DoubleClick dla wydawców (Google Inc.)

DoubleClick for Publishers to usługa reklamowa świadczona przez Google Inc., z którą Właściciel może prowadzić kampanie reklamowe wspólnie z zewnętrznymi sieciami reklamowymi, z którymi Właściciel, o ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, nie ma bezpośredniego związku.
Użytkownicy, którzy nie chcą być śledzeni przez różne sieci reklamowe, mogą korzystać z Youronlinechoices. Aby uzyskać informacje na temat wykorzystywania danych przez Google, zapoznaj się z Polityką Partnerów Google.

Ta usługa wykorzystuje plik cookie "Doubleclick", który śledzi korzystanie z tej aplikacji i zachowanie użytkownika w związku z reklamami, oferowanymi produktami i usługami.

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z pliku cookie Doubleclick, dezaktywując go: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=it

 • Gromadzone dane osobowe: Reklamowe pliki cookie i dane o użytkowaniu.
 • Miejsce przetwarzania: USA -. Polityka prywatności

Dostawcy technologii reklamowych Adsense i Doubleclick

Dostawcy technologii reklamowych (w tym Google, inne sieci reklamowe i inni sprzedawcy) wykorzystują dane o użytkownikach, na przykład do wyświetlania spersonalizowanych reklam lub dostarczania informacji o konwersjach.

W odniesieniu do programów Adsense i Doubleclick wskazujemy listę dostawców technologii reklamowych, którym dane mogą być udostępniane.

Niniejsza witryna korzysta z usług powszechnie stosowanych dostawców technologii reklamowych. Pełna lista dostawców technologii reklamowych wraz z linkami do ich polityk prywatności jest dostępna pod tym linkiem: https://support.google.com/adsense/answer/9012903?hl=it&ref_topic=7670012 

Te używane przez tę stronę (powszechne użycie) są oznaczone gwiazdką (*).

Link do partnerów

Dogespalacevenice.com uczestniczy w programach partnerskich, w tym Booking.com, Tiqets, Awin, Discovercars i Getyourguide. Linki do takich stron partnerskich mogą przynosić nam prowizje. Dokonując zakupów za pośrednictwem naszych partnerów, wspierasz tę witrynę i pomagasz utrzymać jej zawartość bezpłatną dla wszystkich. Dziękujemy za korzystanie z tej strony i za wsparcie!

Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych

Ten rodzaj usługi umożliwia wyświetlanie treści hostowanych na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron tej aplikacji i interakcję z nimi.

W przypadku zainstalowania takiej usługi możliwe jest, że nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z usługi, może ona gromadzić dane o ruchu związane ze stronami, na których jest zainstalowana.

Zarządzanie plikami cookie dla wszystkich innych możliwych partnerów

https://www.youronlinechoices.com/it/