Zásady používání souborů cookie

Osobní údaje by mohly být použity pro personalizaci reklam a soubory cookie by mohly být použity pro personalizované i nepersonalizované reklamy.

Tento blog nepředstavuje noviny, protože je aktualizován bez jakékoliv periodicity. Proto jej nelze považovat za redakční produkt podle zákona č. 62 ze dne 7.3.2001.

Autor není zodpovědný za to, co čtenáři zveřejní v komentářích k jednotlivým příspěvkům.

Komentáře, které budou považovány za urážlivé nebo poškozující obraz či čest třetích stran, za komentáře spamového žánru, rasistické nebo obsahující osobní údaje, které nejsou v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, budou smazány.

Některé texty nebo obrázky obsažené v tomto blogu jsou převzaty z internetu, a proto jsou považovány za veřejně dostupné; pokud jejich zveřejnění porušuje autorská práva, upozorněte nás na to prosím e-mailem Budou okamžitě odstraněny.

Autor blogu nenese odpovědnost za odkazované stránky ani jejich obsah, který se může v průběhu času měnit.

Rozšířené informace o používání souborů cookie

Stránky Dogespalacevenice.com nebo "Stránky" používají soubory cookie, aby byly jejich služby pro uživatele jednoduché a efektivní.

Co jsou to soubory cookie

Soubory cookie jsou textové soubory obsahující minimální informace, které se odesílají do prohlížeče a ukládají se do počítače, mobilního telefonu nebo jiného zařízení při každé návštěvě webové stránky. Při každém odkazu odešlou soubory cookie informace zpět na odkazující web.

Existují různé typy souborů cookie, některé slouží k zefektivnění používání stránek, jiné k umožnění určitých funkcí.

Soubory cookie nám umožňují:

 • uložit zadané předvolby
 • vyhnout se opakovanému zadávání stejných údajů během návštěvy, jako je uživatelské jméno a heslo.
 • analyzovat využívání poskytovaných služeb a obsahu za účelem optimalizace prohlížení a nabízených služeb.

Typy souborů cookie používané Dogespalacevenice.com

Níže jsou uvedeny různé typy souborů cookie používaných společností .com podle účelu použití.

Technické soubory cookie

Tento typ souborů cookie umožňuje správné fungování určitých částí webu. Jsou dvou kategorií: trvalé a relační:

trvalé: po zavření prohlížeče nejsou zničeny, ale zůstávají až do nastaveného data vypršení platnosti;

relace: jsou zničeny při každém zavření prohlížeče.

Tyto soubory cookie, které jsou vždy odesílány z naší domény, jsou nezbytné pro správné zobrazení stránek a v souvislosti s nabízenými technickými službami, proto budou vždy používány a odesílány, pokud uživatel nezmění nastavení ve svém prohlížeči (a neovlivní tak zobrazení stránek webu).

Analytické soubory cookie

Tyto soubory cookie se používají ke shromažďování informací o používání stránek. Společnost .com tyto informace použije s ohledem na anonymní statistickou analýzu, aby zlepšila používání stránek a učinila jejich obsah zajímavějším a relevantnějším pro přání uživatelů.

Tento typ souborů cookie shromažďuje anonymní údaje o aktivitě uživatele a o tom, jak se uživatelé dostali na stránky. Analytické soubory cookie jsou odesílány ze samotných Stránek nebo z domén třetích stran.

Soubory cookie pro analýzu služeb třetích stran

Tyto soubory cookie se používají k anonymnímu shromažďování informací o používání stránek uživateli, jako jsou: navštívené stránky, strávený čas, původ zdrojového provozu, zeměpisný původ, věk, pohlaví a zájmy pro účely marketingových kampaní.

Tyto soubory cookie jsou odesílány z domén třetích stran, které nejsou součástí stránek.

Soubory cookie pro integraci softwarových produktů a funkcí třetích stran.

Tento typ souborů cookie integruje do stránek webu funkce vyvinuté třetími stranami, jako jsou ikony a preference vyjádřené v sociálních sítích za účelem sdílení obsahu na webu nebo za účelem používání softwarových služeb třetích stran (například software pro vytváření map a další software nabízející další služby).

Tyto soubory cookie jsou odesílány z domén třetích stran a partnerských stránek, které nabízejí své funkce mezi stránkami webu.

Profilovací soubory cookie

Jedná se o soubory cookie nezbytné k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamních sdělení v souladu s preferencemi vyjádřenými uživatelem na stránkách webu.

Společnost Dogespalacevenice.com není podle platných předpisů povinna žádat o souhlas s technickými a analytickými soubory cookie, protože jsou nezbytné pro poskytování požadovaných služeb.

U všech ostatních typů souborů cookie může uživatel vyjádřit souhlas jedním nebo více z následujících způsobů:

Prostřednictvím specifických konfigurací používaného prohlížeče nebo souvisejících počítačových programů používaných k procházení stránek, které tvoří Webové stránky.

Změnou nastavení při používání služeb třetích stran.

Obě tato řešení vám mohou znemožnit používání nebo prohlížení částí Stránek.

Webové stránky a služby třetích stran

Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které mají vlastní zásady ochrany osobních údajů, jež se mohou lišit od zásad přijatých společností .com, a proto za tyto stránky neodpovídáme.

Soubory cookie pro statistiky

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro fungování služeb statistiky popsaných v příslušné části.

_ut, _ga

Soubor cookie služby Google Analytics.

Jak zakázat soubory cookie pomocí konfigurace prohlížeče

Chrome

 • Otevření prohlížeče Chrome
 • Klikněte na nabídku na panelu nástrojů prohlížeče vedle okna pro zadávání url pro procházení.
 • Vyberte možnost Nastavení
 • Klikněte na Zobrazit pokročilá nastavení
 • V části "Ochrana osobních údajů" klikněte na tlačítko "Nastavení obsahu".
 • V části "Soubory cookie" můžete změnit následující nastavení týkající se souborů cookie:
 • Povolení ukládání místních dat
 • Změna místních dat pouze do zavření prohlížeče
 • Zabránit webům v nastavování souborů cookie
 • Blokování souborů cookie třetích stran a dat z webů
 • Správa výjimek pro některé webové stránky
 • Odstranění všech souborů cookie

Další informace naleznete na vyhrazená stránka.

Internet Explorer

 • Otevření prohlížeče Internet Explorer
 • Klikněte na tlačítko Nástroje a vyberte možnost Možnosti Internetu
 • Klikněte na kartu Soukromí a v části Nastavení změňte posuvník na požadovanou akci pro soubory cookie:
 • Blokovat všechny soubory cookie
 • Povolit všechny soubory cookie
 • Výběr stránek, ze kterých se mají soubory cookie získávat: posuňte posuvník do mezipolohy, abyste neblokovali nebo nepovolili všechny soubory cookie, poté stiskněte tlačítko Sites, do pole Website Address zadejte webovou stránku a poté stiskněte tlačítko Block nebo Allow.

Další informace naleznete na vyhrazená stránka.

Mozilla Firefox

 • Otevření prohlížeče Mozilla Firefox
 • Klikněte na nabídku nastavení Firefoxu, kterou najdete na panelu nástrojů prohlížeče vedle okna pro zadávání url pro procházení.
 • Vyberte možnosti
 • Vyberte panel Soukromí
 • Klikněte na Zobrazit pokročilá nastavení
 • V části "Ochrana osobních údajů" klikněte na tlačítko "Nastavení obsahu".
 • V části "Sledování" můžete změnit následující nastavení týkající se souborů cookie:
 • Požadavek, aby weby neprováděly žádné sledování
 • Upozornit weby na to, že chcete být sledováni.
 • Nesdělujte žádné preference týkající se sledování osobních údajů.
 • V sekci "Historie" můžete:
 • Povolit "Používat vlastní nastavení" výběrem možnosti přijímat soubory cookie třetích stran (vždy, z nejnavštěvovanějších webů nebo nikdy) a uchovávat je po určitou dobu (do vypršení platnosti, při zavření Firefoxu nebo se pokaždé zeptat).
 • Odstranění jednotlivých uložených souborů cookie
 • Další informace naleznete na stránce věnované tomuto tématu.

Další informace naleznete na vyhrazená stránka.

Safari 7

 1. Otevření prohlížeče Safari
 2. Klikněte na Safari, vyberte Předvolby a stiskněte Soukromí.
 3. V části Blokovat soubory cookie určete, jak má Safari přijímat soubory cookie z webových stránek.
 4. Chcete-li zobrazit, které stránky mají uložené soubory cookie, klikněte na Podrobnosti.

Další informace naleznete na vyhrazená stránka.

Safari iOS (mobilní zařízení)

 1. Otevření prohlížeče Safari pro iOS
 2. Klepněte na Nastavení a potom na Safari
 3. Klepněte na možnost Blokovat soubory cookie a vyberte z možností "Nikdy", "Třetí strany a inzerenti" nebo "Vždy".
 4. Chcete-li vymazat všechny soubory cookie uložené v Safari, klepněte na Nastavení, pak na Safari a nakonec na Vymazat soubory cookie a data.

Další informace naleznete na vyhrazená stránka.

Opera

 • Otevření prohlížeče Opera
 • Klikněte na Předvolby, pak na Rozšířené a nakonec na Soubory cookie
 • Vyberte jednu z následujících možností:
 • Přijmout všechny soubory cookie
 • Přijímat soubory cookie pouze z webu, který navštěvujete: soubory cookie třetích stran a soubory cookie odeslané z jiné domény, než je ta, kterou navštěvujete, budou odmítnuty.
 • Nikdy nepřijímat soubory cookie: všechny soubory cookie nebudou nikdy uloženy.

Další informace naleznete na vyhrazená stránka.

Jak zakázat soubory cookie služeb třetích stran

Vzhledem k tomu, že instalaci souborů cookie a jiných sledovacích systémů provozovaných třetími stranami prostřednictvím služeb používaných v rámci této aplikace nemůže vlastník technicky ovlivnit, je třeba považovat jakýkoli konkrétní odkaz na soubory cookie a sledovací systémy instalované třetími stranami za orientační. Úplné informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů všech služeb třetích stran uvedených v tomto dokumentu.

Tyto služby umožňují využití údajů uživatele pro účely marketingové komunikace v různých formách reklamy, jako jsou bannery, které se rovněž vztahují k zájmům uživatele.

To neznamená, že všechny osobní údaje jsou používány k tomuto účelu. Údaje a podmínky použití jsou uvedeny níže.

Některé z níže uvedených služeb mohou používat soubory cookie k identifikaci Uživatele nebo využívat techniku behaviorálního cílení, tj. zobrazování reklamy přizpůsobené zájmům a chování Uživatele, zjištěné i mimo tuto Aplikaci.

Další informace o tom najdete v zásadách ochrany osobních údajů příslušných služeb.

Google AdSense (Google)

Google AdSense je reklamní služba poskytovaná společností Google Inc. Tato služba používá soubor cookie "Doubleclick", který sleduje používání této aplikace a chování uživatele v souvislosti s nabízenými reklamami, produkty a službami.

Jako webová stránka respektujeme smluvní omezení a pravidla obsažená v Souhlasu s užíváním v EU společnosti Google..

Uživatel se může kdykoli rozhodnout, že soubor Doubleclick Cookie nebude používat, a to tak, že zajistí jeho deaktivaci: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=it.

 • Shromážděné osobní údaje: Reklamní soubory cookie a údaje o používání.
 • Místo zpracování: SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ - Zásady ochrany osobních údajů

DoubleClick pro vydavatele (Google Inc.)

DoubleClick for Publishers je reklamní služba poskytovaná společností Google Inc., se kterou může Vlastník provádět reklamní kampaně společně s externími reklamními sítěmi, se kterými Vlastník, pokud není v tomto dokumentu uvedeno jinak, nemá žádný přímý vztah.
Uživatelé, kteří si nepřejí být sledováni různými reklamními sítěmi, mohou používat Youronlinechoices. Informace o používání údajů společností Google naleznete v Zásadách pro partnery společnosti Google.

Tato služba používá soubor cookie "Doubleclick", který sleduje používání této aplikace a chování uživatele v souvislosti s nabízenými reklamami, produkty a službami.

Uživatel se může kdykoli rozhodnout, že soubor Doubleclick Cookie nebude používat, a to jeho deaktivací: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=it

 • Shromážděné osobní údaje: Reklamní soubory cookie a údaje o používání.
 • Místo zpracování: SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ - Zásady ochrany osobních údajů

Poskytovatelé reklamních technologií Adsense a Doubleclick

Poskytovatelé reklamních technologií (včetně společnosti Google, jiných reklamních sítí a dalších dodavatelů) používají údaje o vašich uživatelích například k zobrazování personalizovaných reklam nebo k poskytování informací o konverzích.

V souvislosti s programy Adsense a Doubleclick upozorňujeme na seznam poskytovatelů reklamních technologií, s nimiž mohou být údaje sdíleny.

Tyto stránky používají běžně používané poskytovatele reklamních technologií. Úplný seznam poskytovatelů reklamních technologií s odkazy na jejich zásady ochrany osobních údajů naleznete na tomto odkazu: https://support.google.com/adsense/answer/9012903?hl=it&ref_topic=7670012 

Ty, které se používají na této stránce (běžné použití), jsou označeny hvězdičkou (*).

Odkaz na partnery

Dogespalacevenice.com se účastní partnerských programů včetně programů Booking.com, Tiqets, Awin, Discovercars a Getyourguide. Odkazy na tyto partnerské stránky nám mohou přinést provize. Nákupem prostřednictvím našich partnerů podporujete tyto stránky a pomáháte udržet jejich obsah zdarma pro všechny. Děkujeme vám za používání těchto stránek a za vaši podporu!

Zobrazení obsahu z externích platforem

Tento typ služby umožňuje zobrazovat obsah umístěný na externích platformách přímo ze stránek této aplikace a komunikovat s nimi.

V případě, že je taková služba nainstalována, je možné, že i když ji uživatelé nepoužívají, může shromažďovat údaje o provozu související se stránkami, na kterých je nainstalována.

Správa souborů cookie pro všechny další možné partnery

https://www.youronlinechoices.com/it/