DogesPalaceVenice.com Politica de confidențialitate

Datele cu caracter personal ar putea fi utilizate pentru personalizarea reclamelor, iar modulele cookie ar putea fi utilizate atât pentru reclame personalizate, cât și pentru reclame nepersonalizate.

Acest blog nu reprezintă un ziar, deoarece este actualizat fără nicio periodicitate. Prin urmare, nu poate fi considerat un produs editorial în conformitate cu Legea nr. 62 din 7.03.2001.

Autorul nu este responsabil pentru ceea ce este publicat de cititori în comentariile la fiecare articol.

Comentariile considerate jignitoare sau dăunătoare pentru imaginea sau onorabilitatea unor terțe părți, de genul spam, rasiste sau care conțin date cu caracter personal care nu respectă reglementările privind confidențialitatea vor fi șterse.

Unele texte sau imagini incluse în acest blog sunt preluate de pe Internet și, prin urmare, sunt considerate a fi de domeniul public; dacă publicarea lor încalcă vreun drept de autor, vă rugăm să ne anunțați prin e-mail Acestea vor fi eliminate imediat.

Autorul blogului nu este responsabil pentru site-urile legate sau pentru conținutul acestora, care poate suferi modificări în timp.

Comentariu de conținut

Serviciile de comentarii permit utilizatorilor să facă și să publice propriile comentarii cu privire la conținutul acestei aplicații.
Utilizatorii, în funcție de setările stabilite de către proprietar, pot lăsa comentariile și în mod anonim. În cazul în care printre datele cu caracter personal eliberate de Utilizator se află și e-mailul, acesta poate fi folosit pentru a trimite notificări de comentarii referitoare la același conținut. Utilizatorii sunt responsabili pentru conținutul comentariilor lor.
În cazul în care este instalat un serviciu de comentarii furnizat de terți, este posibil ca, chiar dacă utilizatorii nu utilizează serviciul de comentarii, acesta să colecteze date de trafic legate de paginile pe care este instalat serviciul de comentarii.

Comentarii pe Facebook (Facebook)

Facebook Comments este un serviciu operat de Facebook Inc. care permite utilizatorilor să lase propriile comentarii și să le partajeze în cadrul platformei Facebook.

Disqus (Disqus)

Disqus este un serviciu de comentarii de conținut oferit de Big Heads Labs Inc.

Politica de confidențialitate a blogului

Politica de confidențialitate (art.13 D.Lgs. 196/2003): datele pe care participanții la Blog le oferă în momentul înregistrării se limitează la "adresa de e-mail și sunt necesare pentru a primi notificarea publicării unui mesaj.
Pe de altă parte, pentru a posta un comentariu, pe lângă adresa de e-mail, este necesară introducerea numelui și prenumelui, care, de asemenea, nu pot fi publicate împreună cu comentariul postat de utilizator, în timp ce adresa de e-mail este utilizată exclusiv pentru trimiterea de știri de pe site. Opiniile și comentariile postate de utilizatori, precum și informațiile și datele conținute în acestea nu vor fi folosite în alt scop decât publicarea lor pe Blog, în special nu se prevede agregarea sau selectarea lor în baze de date specifice. Orice prelucrare în scopuri statistice pe care site-ul ar putea intenționa să o efectueze în viitor va fi efectuată exclusiv pe bază de anonimat. În timp ce difuzarea datelor personale ale utilizatorului și a celor detectabile din comentariile postate trebuie să se înțeleagă ca fiind atribuite direct inițiativei utilizatorului însuși, garantăm că nu se are în vedere, prin urmare, nicio altă ipoteză de transmitere sau difuzare a acestora. În orice caz, utilizatorul are în orice moment posibilitatea de a-și exercita drepturile menționate la 'art. 7 din Decretul legislativ 196/2003. Pentru a-și exercita aceste drepturi, utilizatorul poate contacta direct operatorul de date la adresa info@palazzoducalevenezia.com.

Disclaimer Confidențialitate Google Analytics

Acest site utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google, Inc. ("Google"). Google Analytics utilizează "cookie-uri", care sunt fișiere text plasate pe computerul dumneavoastră pentru a ajuta site-ul web să analizeze modul în care utilizatorii utilizează site-ul. Informațiile generate de cookie despre utilizarea site-ului web de către dumneavoastră (inclusiv adresa dumneavoastră IP) vor fi transmise și stocate pe serverele Google din Statele Unite ale Americii. Google va utiliza aceste informații în scopul urmăririi și examinării utilizării de către dvs. a site-ului web, al compilării de rapoarte privind activitatea site-ului web pentru operatorii site-ului web și al furnizării altor servicii legate de activitatea site-ului web și de utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care acest lucru este impus de lege sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Puteți refuza utilizarea modulelor cookie prin selectarea setării corespunzătoare în browserul dumneavoastră, dar acest lucru vă poate împiedica să utilizați toate funcționalitățile acestui site web. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Google în modul și în scopurile menționate mai sus.

Permisiuni Facebook necesare pentru această aplicație

Această Aplicație poate necesita anumite permisiuni Facebook care îi permit să efectueze acțiuni cu contul de Facebook al Utilizatorului și să colecteze informații, inclusiv Date cu caracter personal, de la acesta.

Pentru mai multe informații despre următoarele permisiuni, vă rugăm să consultați pagina de internet a Documentația privind permisiunile Facebook și Politica de confidențialitate a Facebook.

Permisele necesare sunt următoarele:

Informații de bază

Informațiile de bază ale utilizatorului înregistrat pe Facebook, care includ în mod normal următoarele date: ID, nume, imagine, sex și limba de localizare și, în unele cazuri, "prietenii" de pe Facebook. În cazul în care Utilizatorul a pus la dispoziția publicului Date suplimentare, acestea vor fi disponibile.

Aplicații sociale

Aceste servicii permit site-ului web să acceseze datele de profil de pe rețelele sociale și să interacționeze cu postările dumneavoastră. Aceste servicii nu sunt activate în mod automat, ci necesită o permisiune explicită din partea dumneavoastră.

Accesul la contul de Facebook (această aplicație)

Acest serviciu permite acestei Aplicații să se conecteze cu contul Utilizatorului de pe rețeaua socială Facebook, furnizată de Facebook Inc.

  • Permisiuni necesare: Diferite tipuri de date, astfel cum se specifică în politica de confidențialitate a serviciului.
  • Locul de prelucrare: SUA - Politica de confidențialitate

Interacțiunea cu rețelele sociale și platformele externe

Aceste servicii permit interacțiunea cu rețelele de socializare sau cu alte platforme externe, direct din paginile aplicației. Interacțiunile și informațiile dobândite de această Aplicație sunt în orice caz supuse setărilor de confidențialitate ale Utilizatorului legate de fiecare rețea socială.
În cazul în care este instalat un serviciu de interacțiune cu rețelele de socializare, este posibil ca, chiar dacă utilizatorii nu utilizează serviciul, acesta să colecteze date de trafic legate de paginile pe care este instalat.

Butonul "Like" de pe Facebook și widget-uri sociale (Facebook)

Butonul "Like" și widgeturile sociale Facebook sunt servicii de interacțiune cu rețeaua socială Facebook, furnizate de Facebook Inc.

Butonul +1 și widgeturile sociale Google+ (Google)

Butonul +1 și widgeturile sociale Google+ sunt servicii de interacțiune cu rețeaua socială Google+, furnizate de Google Inc.

  • Date cu caracter personal colectate : Cookie-uri și date de utilizare.
  • Locul de prelucrare : SUA - Politica de confidențialitate

Butonul Twitter Tweet și widget-uri sociale (Twitter)

Butonul Tweet și widgeturile sociale ale Twitter sunt servicii de interacțiune cu rețeaua socială Twitter, furnizate de Twitter Inc.

  • Date cu caracter personal colectate : Cookie-uri și date de utilizare.
  • Locul de prelucrare : SUA - Politica de confidențialitate

Proprietarul prelucrării datelor

Gabriella Coppola - TVA IT0273404080993 - info@palazzoducalevenezia.com

Note juridice

Site-ul dogespalacevenice.com este un site de popularizare a informațiilor despre Palatul Dogilor din Veneția.

Site-ul dogespalacevenice.com nu reprezintă un ziar, deoarece este actualizat fără nicio periodicitate. Prin urmare, nu poate fi considerat un produs editorial în sensul Legii nr. 62 din 7.03.2001.

Imaginile de pe acest site sunt preluate de pe internet după ce am verificat că sunt în domeniul public; în cazul în care publicarea lor încalcă vreun drept de autor, vă rugăm să ne anunțați prin intermediul adresei de e-mail info@palazzoducalevenezia.com. Acestea vor fi eliminate imediat.

Toate informațiile conținute în palazzoducalevenezia.com au fost obținute de la canalul oficial al instituției sau prin vizită directă. Neexcluzând posibile inexactități sau omisiuni, vă recomandăm să verificați canalele oficiale înainte de a accesa facilitățile.

Palazzoducalevenezia.com își declină orice responsabilitate pentru orice erori sau inexactități în informațiile conținute în site și nu va fi responsabil în nici un fel pentru orice daune de orice fel, directe sau indirecte, care rezultă din faptul că s-a bazat pe informațiile conținute în site-ul dogespalacevenice.com.

Puteți trimite orice raport de erori la adresa de e-mail info@palazzoducalevenezia.com.

Vânzări de bilete pe Tiqets.com și GetYourGuide

Acest site este afiliat cu tiqets.com și getyourguide.com, două dintre cele mai importante platforme de vânzare de bilete din lume. Achizițiile de bilete și toate tranzacțiile au loc pe platformele lor în deplină siguranță. Biletele emise sunt întotdeauna oficiale. Site-ul palazzoducalevenezia.com nu este responsabil în niciun fel pentru vânzarea biletelor și serviciul post-vânzare. Pentru orice probleme legate de vânzarea biletelor, vă rugăm să contactați suportul tiqets.com și getyourguide.com la următoarele adrese:

Afiliere cu Booking.com

Acest site este afiliat cu booking.com, site-ul de rezervări online pentru hoteluri din întreaga lume.